Schitterend pictogram Verbeter prestaties en analyses met onze nieuwe AI-gebaseerde integratie met GONG. Meer informatie

Verbeter prestaties en analyses met onze nieuwe AI-gebaseerde integratie met GONG. Meer informatie

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (hierna "Voorwaarden" of "Voorwaarden" genoemd)

Datum: 19 december 2022

 

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert voor een betalend abonnement of een van de oplossingen of diensten installeert die worden aangeboden op deze website die wordt beheerd door "TSFY Limited", een in Ierland geregistreerd bedrijf met bedrijfsnummer CRO 471291, met als geregistreerd adres Block B, Maynooth Business Campus, Co. Kildare, Ierland en met EU BTW-nummer IE 9702568A.

Sommige bedrijfsdiensten worden geleverd onder handelsnamen die geregistreerd zijn bij TSFY Ltd. Deze zijn, maar zijn niet beperkt tot "NUACOM". Elke verwijzing in dit document naar deze handelsnamen verwijst naar TSFY Ltd en is geen afzonderlijke vermelding.

Bij het voltooien van onze registratie voor een betalend abonnement op de oplossing en diensten en/of het installeren van de oplossing op uw apparaten en het klikken op de knoppen voor het accepteren van onze Algemene Voorwaarden, DPA en Privacybeleid, gaat u, de klant, ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, DPA, Privacybeleid en Cookiebeleid, die allemaal van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en gepubliceerd op onze website.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden, de DPA, het Privacybeleid en het Cookiebeleid, prevaleren de Algemene Voorwaarden, gevolgd door de DPA, dan het Privacybeleid en vervolgens het Cookiebeleid.

 

DEFINITIES

"Rekening" betekent de genummerde account gevestigd bij TSFY Ltd die de volgende informatie bevat: Uw ware, accurate, actuele en volledige persoonlijke naam of bedrijfsnaam, naam van de beheerder, factuuradres, verzendadres, het adres waar de Diensten voornamelijk gebruikt zullen worden, de gegevens van uw Digitale Lijnen, abonnementen en alle Diensten die U van TSFY Ltd. heeft gekocht. Meerdere diensten, Digitale Lijnen of Eindgebruikers kunnen worden opgenomen in één account.

"Accountgegevens" betekent Registratie-informatie en de door TSFY Ltd gegenereerde logboeken van belactiviteiten die binnen die Account zijn opgeslagen.

"Accountbeveiligingsincident" betekent elke werkelijke of vermoede onbevoegde activiteit, foutieve facturering, of schending of compromittering van wachtwoordgegevens of de veiligheid of privacy van Uw Plan, een Account of Accountgegevens.

"Admin Portal" betekent de website via welke U Registratie-informatie kunt invoeren, extra IP Desk telefoons of Softphones kunt kopen en registreren, extra Diensten kunt kopen, of wijzigingen kunt aanbrengen in, of anderszins controle kunt uitoefenen over, Uw Account.

"Gelieerde" is een persoon of entiteit waarover die partij zeggenschap heeft, die partij controleert, of die onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij (op voorwaarde dat voor de toepassing van deze definitie "zeggenschap" betekent de economische eigendom van alle op dat ogenblik bestaande stemrechtverlenende effecten of eigendomsbelangen van een entiteit).

"Toepassingen"betekent softwaretoepassingen die u ter beschikking worden gesteld als onderdeel van de diensten, zoals de mobiele toepassing van NUACOM en de NUACOM Desktop Softphone.

"Persoonlijke gegevens van klanten" betekent alle persoonlijk identificeerbare gegevens die U of Uw Eindgebruikers via het Plan verzenden, ontvangen en/of opslaan.

"Digitale Lijn" betekent een digitale spraaklijn waarmee externe uitgaande gesprekken kunnen worden gevoerd en externe rechtstreekse inkomende gesprekken kunnen worden ontvangen.

"Gebied onder embargo" betekent een land of regio die onderworpen is aan een embargo of economische sancties van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, de Verenigde Naties of de Europese Unie, met inbegrip van maar niet beperkt tot bestemmingen die zijn aangewezen door het UK Foreign & Commonwealth Office, het UK HM Treasury, de regering van de Verenigde Staten in landengroep E of deel 746 van de Export Administration Regulations (15 CFR deel 730-774), of waarvoor anderszins territoriale sancties gelden krachtens regelingen die worden beheerd door het United Kingdom Foreign & Commonwealth Office, het United Kingdom HM Treasury, het United States Department of the Treasury, het United States Office of Foreign Assets Control, of andere bevoegde overheidsinstanties.

"Eindpunt"betekent een punt via welke een eindgebruiker toegang heeft tot en/of gebruik maakt van de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle IP Desk Phones en alle Softphones, instanties van de NUACOM Mobile Applications en alle apparaten of VoIP-infrastructuur waarop een Softphone of dergelijke instantie is geïnstalleerd of via welke de diensten toegankelijk zijn of worden gebruikt.

"Eindgebruiker" betekent de gebruiker van een virtuele extensie of individuele digitale lijn ingesteld binnen een Account of een individu toegewezen door U of door TSFY Ltd op Uw aanwijzing of verzoek.

"Exportcontrolelijst": elke door de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of enig ander land bijgehouden lijst van entiteiten of personen die onderworpen zijn aan uitvoercontroles of economische sancties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Denied Parties List, de Entity List of de Unverified List van het United States Commerce Department; de Specially Designated National List van het United States Department of the Treasury of het United States Office of Foreign Assets Control; Sectorale sanctielijst; Foreign Sanctions Evaders List; de UK Strategic Export Control List; en soortgelijke lijsten van entiteiten, organisaties of personen waarop exportbeperkingen of economische sancties van toepassing zijn en die worden bijgehouden door andere instanties van de regering van het Verenigd Koninkrijk, de regering van de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, de Europese Unie of andere bevoegde overheidsinstanties.

"Thuisland" betekent het land dat is aangewezen als Uw primaire of thuisland in de Order voor TSFY Ltd Services.

"IP-bureautelefoon" betekent een toestel voor telefonie dat gebruik maakt van VoIP om telefoongesprekken via een IP-netwerk te voeren en te verzenden.

"Wachtwoordinformatie" betekent alle wachtwoorden, PIN-codes, IVR PIN-codes, veiligheidsvragen of antwoorden, en andere toegangsgegevens met betrekking tot Uw Diensten of een Account.

"Plan" betekent het plan abonnementen beschikbaar voor aankoop van TSFY Ltd voor geselecteerde Diensten op grond van een Order (inclusief een gratis proefperiode van een dergelijk abonnement).

"Plankosten" betekent de door U te betalen vergoedingen voor de levering van de Diensten.

"Diensten" betekent de Hoofddiensten of Aanvullende Diensten gekocht onder deze Algemene Voorwaarden of een contract tussen de klant en TSFY Ltd.

"Registratie-informatie" betekent alle informatie die U of Uw Eindgebruikers mogelijk moeten verstrekken in verband met Accountregistratie of daaropvolgende Accountupdates.

"Softphone"betekent een instantie van de softwaretoepassing NUACOM Softphone die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten.

"Gebruik" betekent gratis gebruik, lokaal gebruik, langeafstandsgebruik, internationaal gebruik en elk ander gebruik van een Account dat kan leiden tot kosten voor bellen, berichtenverkeer of andere activiteiten.

"Gebruiker" betekent elke Eindgebruiker of elke persoon of entiteit die gebruik maakt van of toegang heeft tot Uw Account of de Diensten, met of zonder Uw toestemming of medeweten.

 

 1. INLEIDING

1.1 Algemeen

TSFY Limited, Geregistreerd in Ierland CRO 471291 (hierna te noemen "TSFY Ltd"), levert IT, Telecommunicatie en andere soortgelijke diensten (hierna te noemen de "Diensten").
TSFY Ltd behoudt zich het recht voor om de toegang van een klant tot enige of alle Diensten geleverd door TSFY Ltd of hun hostingpartners op te schorten of te annuleren als TSFY Ltd besluit dat de account ongepast is gebruikt of dat deze Algemene Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden van onze hostingpartners geheel of gedeeltelijk zijn geschonden. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door TSFY Ltd in de veronderstelling dat de Klant heeft ingestemd met de Algemene Voorwaarden van TSFY Ltd.

1.2 Licentieverlening aan ons

Door het verstrekken van informatie (hierna te noemen - "Bestanden") via de Diensten of via andere elektronische communicatie, stemt u in met onze verwerking van uw Bestanden zoals beschreven in deze Voorwaarden en het Privacybeleid.

Cookies kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze Website gebruikt.

Wij garanderen dat alle Bestanden alleen worden gebruikt voor gegevensverwerking ten behoeve van het leveren van Diensten, en dat derden, uit derde landen en internationale organisaties, geen toegang hebben tot uw Bestanden zonder uw aanvullende directe toestemming.

 

 1. NUACOM SERVICES - LEVERING VAN VOIP-DIENSTEN

2.1 Gesprekskosten

Gesprekken worden per seconde gefactureerd. De gesprekskosten worden naar boven afgerond op een tiende van een cent.

2.2 TSFY Ltd behoudt zich het recht voor om de prijs van belplannen, tarieven en andere kosten te wijzigen. De NUACOM-website bevat kennisgevingen van verhogingen van gesprekskosten of tarieven. Klanten zullen via e-mail op de hoogte worden gebracht van eventuele tariefverhogingen.

2.3 Service minuten en/of SMS tegoeden die aan het einde van een maand overblijven worden niet overgedragen naar de volgende maand. De resterende minuten en/of sms-tegoeden worden aan het einde van de maand van uw rekening afgeschreven.

2.4 Voor klanten met ons Pay-As-You-Go-plan worden de kosten van gesprekken en/of berichten afgetrokken van het tegoed op hun account. Wanneer al het beltegoed op hun account is opgebruikt, kunnen zij pas bellen wanneer zij hun account hebben opgewaardeerd.

2.5 Pay-As-You-Go krediet is uw vooruitbetaling aan TSFY Ltd voor gesprekken en berichten. Het is geen lening aan ons door u, en wij houden dit krediet niet aan als een trustee voor u. Betalingen worden niet terugbetaald. Pay-As-You-Go tegoed vervalt na twaalf (12) maanden.

2.6 Alle SMS-berichten worden vooraf in bulk gekocht en betaald en op uw account bijgeschreven en moeten binnen zes (6) maanden worden gebruikt.

2.7 De abonnee is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst, al dan niet door u persoonlijk gemaakt.

2.8 Onbeperkt plan

TSFY Ltd biedt onbeperkte maandelijkse Plannen voor sommige van haar Diensten. Een Onbeperkt Plan voorziet U van een lokaal of gratis telefoonnummer en is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de Overeenkomst. Als, om welke reden dan ook, TSFY Ltd gelooft dat Uw gebruik van het Onbeperkt Plan en Diensten de bepalingen van deze Voorwaarden schendt, dan mag TSFY Ltd, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, Uw Onbeperkt Plan beëindigen.

 

 1. BETALINGSWIJZEN EN -VOORWAARDEN

3.1 Betalingen kunnen worden verricht door:

 1. Krediet- of debetkaart, door de gegevens van de kredietkaart in te voeren op het onlineportaal onder "Betalingswijzen".
 2. Bankoverschrijving.
 3. Automatische incasso, SEPA EU of UK.

3.2 De betalingstermijn bedraagt twintig (20) dagen vanaf de uitgiftedatum van de factuur.

3.3 Indien de gekozen betalingsmethode "automatische incasso" is, moet de Klant ervoor zorgen dat de verstrekte rekeninggegevens afkomstig zijn van een lopende rekening die automatische incasso's kan aanvaarden en dat de persoon die het mandaat voor automatische incasso ondertekent, daartoe gemachtigd is (een ondertekenaar van de bankrekening is).

3.4 In het geval van een annulering van een automatische incasso-opdracht, zal de Klant de bank van de Klant en TSFY Ltd schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke annulering.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om TSFY Ltd schriftelijk te informeren over elke wijziging in de bankgegevens die op de oorspronkelijke automatische incasso-opdracht zijn vermeld.

3.6 TSFY Ltd zal (vijftien) 15.00 EUR in rekening brengen op mislukte automatische incasso termijnen. De Klant zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het onbetaalde bedrag, inclusief de boete.

3.7 TSFY Ltd eist een alternatieve betaling voor het volledige verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen vanaf de datum van kennisgeving van de onbetaalde automatische incasso.

3.8 De incassoperiode is van de 15e tot de 19e van de maand.

3.9 De betalingstermijn voor BillPay-rekeningen (al dan niet via automatische incasso) is twintig (20) dagen na de uitgiftedatum van de factuur.

3.10 De facturen voor PrePay-rekeningen zijn onmiddellijk opeisbaar.

3.11 Achterstallige rekeningen kunnen leiden tot afsluiting. Heraansluiting kan tot tien (10) dagen duren en is onderworpen aan heraansluitingskosten van vijftig euro (€ 50) ex btw. 

 

 1. GEOGRAFISCHE NUMMERS

4.1 Klanten die Diensten afnemen die geografische PSTN-nummers omvatten, erkennen dat zij normaal gesproken in de geografische MNA (Minimum Numbering Area) voor het aangevraagde nummer wonen. Het is in strijd met de richtlijnen van de regelgevende instantie voor communicatie van het thuisland om u te abonneren op een geografisch PSTN-nummer als u niet uw normale verblijfplaats hebt in de MNA van het geografische nummer dat aan u is toegewezen.

4.2 Geografische nummers worden niet gratis verstrekt. Alle extra verstrekte nummers zijn betalend. Geografische nummers worden alleen op de rekening van een klant gehandhaafd wanneer de betaling volledig is bijgewerkt.

4.3 Klanten dienen te wachten met het verifiëren en testen van toegewezen nummers voordat zij nummers publiceren op websites, borden, telefoongidsen, bedrijfsbriefpapier of enig ander formaat. TSFY Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten wanneer achteraf blijkt dat een nummer niet werkt zoals vereist.

4.5 Vragen over geografische nummers moeten worden doorgestuurd naar "porting@nuacom.com".

4.6 Bij de opzegging van uw account geven wij de telefoonnummers die u in verband met uw account hebt gebruikt, vrij aan uw nieuwe serviceprovider, mits de nieuwe serviceprovider deze nummers kan accepteren, uw account volledig is betaald en u de overdracht aanvraagt bij de opzegging van uw account.

 

 1. ANNULERING EN TERUGBETALING

Restitutie wordt gegeven voor hardware die binnen zeven (7) dagen na aankoop intact en in onberispelijke staat aan TSFY Ltd wordt geretourneerd.

5.1 Herroepingsrecht:

Als u de Diensten koopt in de TSFY Ltd of NUACOM Online Shop, hebt u zeven (7) dagen de tijd om uw aankoop te annuleren vanaf de datum waarop u uw bestelling ontvangt voor enige/geen reden onder de European Communities Protection of Consumers in Respect of Contracts made by Means of Distance Communication Regulations 2001.

5.2 Wanneer u uw aankoop onder bovengenoemde omstandigheden annuleert, zullen wij u binnen dertig (30) dagen na uitoefening van uw recht op annulering het volledige bedrag terugbetalen. U moet dit echter binnen de periode van zeven dagen doen.

5.3 U kunt contact opnemen met "accounts@nuacom.com" om elk serviceplan dat u hebt gekocht of waarvoor u zich hebt aangemeld te annuleren; vermeld in deze correspondentie uw NUACOM-accountcode. Als u kosten hebt gemaakt voor een serviceplan, ziet u af van uw recht op annulering tijdens deze periode van zeven dagen en van uw recht op volledige terugbetaling. Pay-As-You-Go-klanten die kosten op hun rekening hebben staan, moeten deze binnen zeven (7) dagen vereffenen alvorens hun aankoop te annuleren.

5.4 Er wordt geen restitutie verleend voor diensten waarbij de klant de dienst voor de lopende maand is begonnen. Restituties van minder dan één (1) maand serviceplan kosten zullen worden uitgegeven voor service geannuleerd binnen de eerste maand van aankoop.

5.5 Als u uw account wilt annuleren, moet u een e-mail sturen naar "accounts@nuacom.com" of schrijven naar "NUACOM, Block B, Maynooth Business Campus, Co. Kildare, Ierland". Accounts kunnen niet telefonisch worden opgezegd. Alleen de rekeninghouder kan een dienst opzeggen.

5.6 Wanneer een apparaat vermoedelijk defect is en op aanwijzing van het NUACOM Support Team, kan de klant het item op eigen kosten terugsturen naar TSFY Ltd.. Wij raden aan het terug te sturen per aangetekende post of een vergelijkbare getraceerde levering. Artikelen die verloren gaan of beschadigd raken tijdens het terugsturen naar TSFY Ltd zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Als het artikel is getest en defect blijkt te zijn, zullen de kosten voor het terugsturen van het product naar TSFY Ltd worden vergoed aan de klant, en het terugbetaalde bedrag zal niet hoger zijn dan de oorspronkelijke verzendkosten. TSFY Ltd betaalt de kosten van levering van het vervangende product aan de klant. Als het artikel wordt getest en niet defect blijkt te zijn, worden de kosten voor het terugsturen van het product niet vergoed en moet de klant de kosten voor het terugsturen van het geteste artikel aan de klant betalen.

5.7 TSFY Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten als gevolg van het retourneren van hardware, behalve de kosten die hierboven direct zijn vermeld.

 

 1. GEBRUIKSBELEID

6.1 U NOCH UW EINDGEBRUIKERS ZULLEN DE DIENSTEN GEBRUIKEN VOOR ILLEGALE, FRAUDULEUZE, ONGEPASTE OF ONRECHTMATIGE DOELEINDEN OF OP EEN MANIER DIE TSFY LTD BELEMMERT IN HET LEVEREN VAN DIENSTEN VAN HOGE KWALITEIT AAN ANDERE KLANTEN, ANDERE KLANTEN VERHINDERT OF BEPERKT IN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF SCHADE TOEBRENGT AAN DE EIGENDOMMEN VAN TSFY LTD OF ANDERE KLANTEN.

Een schending van de verplichtingen in deze Sectie 6 (Gebruiksbeleid) vormt een materiële schending van deze Overeenkomst, zodat TSFY Ltd de service kan opschorten, de Overeenkomst onmiddellijk kan beëindigen, of enige andere actie kan ondernemen die TSFY Ltd nodig acht om de Services aan u en anderen te leveren; om u, de Services en de TSFY Ltd netwerken te beschermen; en om de voorwaarden van deze Sectie af te dwingen.

U noch een Gebruiker mag de Diensten op een van de volgende manieren gebruiken of laten gebruiken:

 • Illegaal of ongepast gedrag.De Diensten gebruiken op een manier die illegaal, obsceen, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus, kwaadwillig, inbreukmakend, onrechtmatig of inbreukmakend op andermans privacy is.
 • U bent verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de Diensten voor elke Eindgebruiker die toegang heeft tot Uw account. U zult van de Eindgebruikers van Uw Diensten eisen dat zij zich vertrouwd maken met en zich houden aan alle plaatselijke wetten alvorens een draadloos apparaat en mobiele toepassingen te gebruiken tijdens het besturen van een motorvoertuig.
 • Verzenden van ongevraagde berichten of reclame, waaronder e-mail, voicemail, SMS of faxen (commercieel of anderszins) ("spamming"), of anderszins verzenden van bulk en/of junkmail, voicemail, SMS of faxen zonder toestemming van de ontvanger.
 • Het zich opzettelijk bezighouden met het versturen of uitzenden van bulkcommunicatie, reclame of berichten (bv. het verzenden van honderden berichten tegelijkertijd), met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail, voicemail, SMS, fax of internetfacsimile.
 • Verzamelen van informatie.Verzamelen of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming of in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy.
 • Auto-dialling.Het uitvoeren van auto-dialling of 'predictive' dialing (d.w.z. niet-manuele dialing of het gebruik van een softwareprogramma of andere middelen om continu te bellen of uitgaande oproepen te plaatsen) in strijd met de toepasselijke wetgeving of op een buitensporige of anderszins onrechtmatige manier.
 • Onachtzaamheid, roekeloosheid, bewuste of opzettelijke verzending van materiaal dat virussen, tijdbommen, Trojaanse paarden, wormen, malware, spyware of andere programma's bevat die schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn.
 • ID spoofing.Het creëren van een valse identiteit van de beller ('ID spoofing') of een vervalst e-mail/SMS-adres of header, of anderszins proberen anderen te misleiden ten aanzien van de identiteit van de afzender of de oorsprong van enige communicatie die via de Diensten plaatsvindt.
 • Inbreuk op rechten.Het doorgeven van materiaal dat inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten, de rechten op privacy, persoonlijkheid, publiciteit of andere rechten van derden, of deze anderszins kan schenden.
 • Afgeleide werken.Het ondernemen, leiden, proberen, veroorzaken, toestaan of toestaan van de wijziging, creatie van afgeleide werken, vertaling, reverse engineering, decompileren, demonteren of hacken van de Diensten of enige andere software of hardware geleverd door TSFY Ltd en gebruikt in combinatie met de Diensten.
 • Illegale communicatie.Het verzenden van communicatie die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privacy and Electronic Communications (EG-richtlijn) Regulations 2003 (de "Privacy Regulations").
 • Buitensporig gebruik.Het gebruik van de Diensten boven wat, naar het redelijke oordeel van TSFY Ltd, verwacht wordt van normaal zakelijk gebruik, inclusief, zonder beperking, het toestaan dat meer dan één gebruiker een enkele VoIP-lijn gebruikt of het gebruik van een enkele VoIP-lijn boven wat verwacht wordt van een enkele gebruiker.
 • De Diensten gebruiken op een manier die het gebruik en genot van de Diensten van andere klanten belemmert, verstoort, verhindert of beperkt.
 • Netwerkstoring.Het storen of verstoren van netwerken of systemen die verbonden zijn met de Diensten.
 • Het vermijden van naleving.Het gebruiken of aanwenden van methoden en/of apparaten die zijn ontworpen of waarschijnlijk zijn om voordeel te halen uit de Overeenkomst, deze te omzeilen, te exploiteren of anderszins de naleving ervan te vermijden.
 • Het verlenen van rechten aan derden met betrekking tot de Diensten.Het verkopen; doorverkopen; distribueren; leasen; exporteren, importeren, of anderszins verlenen of pretenderen rechten te verlenen aan derden met betrekking tot de Diensten en enige software of hardware gebruikt in samenhang met de Diensten of enig deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TSFY Ltd.
 • Het ondernemen, leiden, proberen, veroorzaken, toestaan of toestaan van het kopiëren, wijzigen, creëren van afgeleide werken, vertalen, reverse engineering, decompileren, demonteren of hacken van de Diensten of enige software en hardware gebruikt in samenhang met de Diensten of een deel daarvan.
 • Het omzeilen van veiligheidsmaatregelen. Het onklaar maken, uitschakelen of omzeilen van enig beschermingsmechanisme met betrekking tot de Diensten.
 • Het onderscheppen, vastleggen, snuffelen, controleren, wijzigen, emuleren, decoderen of omleiden van enige communicatie of gegevens gebruikt door TSFY Ltd voor enig doel, inclusief, zonder beperking, door een product verbinding te laten maken met een computerserver of ander apparaat dat niet is goedgekeurd door TSFY Ltd of op enige wijze die niet vooraf schriftelijk is goedgekeurd door TSFY Ltd.
 • Ongeoorloofde reparatie.Het toestaan aan een service provider of andere derde partij - met als enige uitzondering TSFY Ltd's geautoriseerde onderhoudsleveranciers die handelen met TSFY Ltd 's uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming - om software commando's te gebruiken of uit te voeren die het onderhoud of de reparatie van enige software of hardware gebruikt in samenhang met de Diensten vergemakkelijken.
 • Ongeoorloofde toegang.Het verkrijgen van toegang tot of gebruik maken van (of pogen toegang te verkrijgen of gebruik te maken van) een apparaat, systeem, netwerk, account of plan op ongeoorloofde wijze (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, password mining).
 • Trunking. Het aangaan of toestaan van trunking of het doorschakelen van Uw TSFY Ltd telefoon- of faxnummer naar (een) ander(e) nummer(s) die meerdere gelijktijdige gesprekken kunnen behandelen, of naar een private branch exchange (PBX) of een sleutelsysteem.
 • Traffic Pumping.Het aangaan of toestaan van traffic pumping of het stimuleren van toegang tot gesprekken via Uw Diensten of de systemen van TSFY Ltd.
 • Een TSFY Ltd Merk gebruiken zonder toestemming.Een TSFY Ltd Merk weergeven of gebruiken op een manier die in strijd is met het dan geldende beleid van de toepasselijke TSFY Ltd Partij inzake het gebruik van handelsmerken en logo's of zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke TSFY Ltd Partij, die naar eigen goeddunken kan worden verleend of geweigerd.
 • Het tonen of gebruiken van een merk van een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de derde die eigenaar is van het merk van de derde, is een schending van de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG, zoals gewijzigd of vervangen, met inbegrip van alle toepasselijke nationale implementaties van deze voorschriften.
 • Gevoelige gegevens.Het gebruik van de Diensten om gevoelige persoonlijke informatie op te slaan, te verzenden, te ontvangen, te verwerken, te creëren of te onderhouden.

6.2 Wettelijke naleving door de klant

U verklaart en garandeert dat alle gebruik en gebruik van Uw Account(s) en de Diensten te allen tijde zal voldoen aan alle toepasselijke Wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privacyvoorschriften en alle Wetten met betrekking tot ongevraagde communicatiebepalingen of -lijsten, met inbegrip van faxen; telemarketing; e-mailmarketing; spamming of phishing; gegevensbeveiliging of privacy; internationale communicatie; het opnemen van rekeningen of schulden; het opnemen van oproepen of gesprekken; exportcontrole; export van technische of persoonlijke gegevens; eindgebruiker-, eindgebruik- en bestemmingsbeperkingen opgelegd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of buitenlandse regeringen; consumentenbescherming; pornografie; handelspraktijken; valse reclame; oneerlijke concurrentie; antidiscriminatie; intimidatie; laster; intellectuele eigendom; of effecten.

6.3 Ongevraagde reclame en naleving van de wetgeving

Bepaalde communicatiepraktijken - waaronder, zonder beperking, het plaatsen van ongevraagde oproepen; het verzenden van ongevraagde fax-, internetfacsimile-, SMS- en/of andere berichten; en het gebruik van bepaalde geautomatiseerde telefoonapparatuur om bepaalde oproepen te plaatsen - vallen onder de Privacyregels en andere wetten. U gaat ermee akkoord en garandeert dat:

 • U bent de maker van de inhoud van en als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de bestemming(en) en de ontvanger(s) van alle uitgaande Gebruikerscommunicatie;
 • Alle inhoud, communicatie, bestanden, informatie, gegevens en andere inhoud die via Uw Account of de Diensten wordt verzonden, wordt uitsluitend verstrekt voor wettige doeleinden, en in geen geval zal enige Gebruikerscommunicatie of enige inhoud daarvan in strijd zijn met de Privacyregels of enige andere wet; en
 • Via de Diensten zullen geen ongevraagde advertenties, verzoeken, marketing- of promotiemateriaal, commerciële berichten of inhoud worden verzonden of verspreid in de vorm van faxen of internetfacsimiles.

Naar eigen keuze en zonder verdere kennisgeving kan TSFY Ltd technologieën en procedures gebruiken, waaronder, zonder beperking, filters die dergelijke ongevraagde advertenties kunnen blokkeren of beëindigen zonder ze te leveren.

U gaat ermee akkoord TSFY Ltd en eventuele derde partij(en) te vrijwaren van alle claims van derden, verliezen, schade, boetes of straffen die voortvloeien: (i) uit Uw overtreding of vermeende overtreding van Privacy Reglementen en andere Wetten; of (ii) anderszins gerelateerd aan voicemail, tekst, en/of fax spam, verzoeken of commerciële berichten die U verstuurt en/of ontvangt met behulp van de Diensten.

6.4 Uitvoerbeperkingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat de software en/of hardware die in samenhang met de Diensten wordt gebruikt, onderworpen kan zijn aan Wetten die de export, wederuitvoer en/of overdracht van software met fysieke of elektronische middelen regelen. U gaat ermee akkoord, verklaart, verbindt en garandeert dat: (i) U noch enige Eindgebruiker (noch enige entiteit of persoon die zeggenschap heeft over U of enige Eindgebruiker): (a) zich in een gebied onder Embargo bevindt of op een Export Control List staat; of (b) geen TSFY Ltd software of hardware zal exporteren of herexporteren naar een gebied onder Embargo of naar een persoon, entiteit of organisatie op een Export Control List, of naar een persoon, entiteit of organisatie waarop economische sancties van toepassing zijn als gevolg van eigendom of controle door een dergelijke persoon, entiteit of organisatie, zonder voorafgaande toestemming door middel van een licentie, licentie-uitzondering of licentievrijstelling; en (ii) de Services en TSFY Ltd software en/of hardware niet zullen worden gebruikt of benaderd vanuit een gebied onder Embargo.

6.5 Gesprekken of gesprekken opnemen

Bepaalde functies van de Diensten kunnen U of Gebruikers in staat stellen gesprekken of andere communicatie op te nemen. U bent verplicht toestemming van alle partijen te verkrijgen om een telefoongesprek op te nemen. Uw gebruik van deze gespreksopnamefunctie valt onder de wet. Door het gebruik van de TSFY Ltd gespreksopname functie, bent U verplicht en gaat U akkoord met de naleving van alle wetten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U alleen aansprakelijk bent voor de naleving van dergelijke wetten, en onder geen enkele omstandigheid zal TSFY Ltd verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een dergelijke naleving. U begrijpt dat een schending van dergelijke wetten kan leiden tot strafrechtelijke en civiele sancties tegen u. U gaat ermee akkoord om alle Gebruikers van Uw Account te informeren dat hun gesprekken kunnen worden opgenomen en dat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle Wetten met betrekking tot hun gebruik van de gespreksopname functie. TSFY Ltd wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot Uw opname van telefoongesprekken.

 

 1. VEILIGHEIDSBELEID VOOR KLANTEN

7.1 Beveiliging van wachtwoordinformatie

U stemt ermee in dat alle wachtwoordinformatie die U of een Eindgebruiker beheert, voor zover mogelijk, uit ten minste acht (8) tekens bestaat en ten minste één letter, één cijfer en één speciaal teken bevat en geen algemene of voor de hand liggende inhoud bevat. U stemt er verder mee in ervoor te zorgen dat al deze wachtwoordgegevens: (i) onmiddellijk wordt aangepast als het standaard is of door een andere partij is ingesteld; (ii) ten minste eenmaal per kwartaal wordt gewijzigd en niet opnieuw wordt gebruikt; (iii) onmiddellijk wordt gewijzigd in het geval dat U verneemt of vermoedt dat zich een veiligheidsincident met betrekking tot uw Account heeft voorgedaan; (iv) niet wordt verzonden of opgeslagen op een onbeveiligde manier (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, automatische opslag, caching, "onthouden" of automatisch invullen); (v) niet gedeeld met of beschikbaar gesteld aan een partij die niet over het volledige recht en de volledige bevoegdheid beschikt om alle handelingen te verrichten die de wachtwoordinformatie mogelijk maakt; en (vi) beschermd tegen diefstal of ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking met ten minste een redelijke mate van zorg en toewijding.

7.2 Eindpuntbeveiliging

U stemt ermee in om alle Eindpunten te beschermen door minimaal gebruik te maken van de standaard beveiligingsmaatregelen in de branche, waaronder, zonder beperking: (i) effectieve wachtwoorden of andere geloofsbrieven; (ii) netwerksegmentatie en toegangsbeperkingen met behulp van een nauwkeurige en bijgewerkte toegangscontrolelijst; (iii) sessie time-out en/of vergrendelende screensaverfuncties; en (iv) gebruik van een effectieve en bijgewerkte firewall voor alle netwerken waarmee of waardoor een Eindpunt verbinding kan maken. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE VEREISTEN VAN TOEPASSING ZIJN OP IP-BUREAUTELEFOONS, DIE DEZELFDE CONNECTIVITEIT GEBRUIKEN - EN ONDERHEVIG ZIJN AAN DEZELFDE VEILIGHEIDSRISICO'S - ALS COMPUTERS.

7.3 Bijwerken van beveiligingsfuncties

U erkent dat sommige beveiligingsfuncties die specifiek zijn voor bepaalde Diensten activering of installatie van software of firmware-updates kunnen vereisen of dat software kan worden gedeactiveerd of gedeïnstalleerd. U stemt ermee in te zorgen voor de activering en het gebruik van alle noodzakelijke of passende functies om de Accounts, Gebruikers of de activa en activiteiten van Uw organisatie te beschermen en onmiddellijk alle updates van Diensten, inclusief gerelateerde software en hardware, te installeren. Zonder het voorgaande te beperken, erkent U en gaat U ermee akkoord dat TSFY Ltd, van tijd tot tijd, software en/of firmware updates en patches rechtstreeks naar uw apparaat(ken) kan pushen voor installatie, en U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen of geen actie te ondernemen die TSFY Ltd zou verhinderen dit te doen.

7.4 Account- en eindgebruikersbeheer

U stemt ermee in te allen tijde de exclusieve controle over Uw Account te behouden en ervoor te zorgen dat alle Accountrechten, -machtigingen en -instellingen, en alle Gebruik en Gebruik, effectief worden beheerd zoals nodig is om ongeoorloofde toegang tot, gebruik of Gebruik van, of transactie of activiteit via of met betrekking tot Uw Plan te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitvoering van de volgende maatregelen en praktijken:

 • Schakel internationale oproepen uit voor alle lijnen of extensies waarvoor dergelijke oproepen niet nodig of niet toegestaan zijn;
 • Beperk internationale belbestemmingen tot die welke nodig en toegestaan zijn;
 • Blokkeer inkomende oproepen van beller-ID's en netnummers waarvan U niet wilt dat Gebruikers oproepen ontvangen en blokkeer inkomende oproepen zonder beller-ID indien van toepassing;
 • Het toevoegen van faxbeelden, voicemail audiobestanden en SMS tekstberichten aan e-mails met berichtmeldingen in verband met Uw Account en/of individuele lijnen of nummers waarvoor deze functionaliteit niet vereist is en voor zover deze bestanden gevoelige of vertrouwelijke inhoud kunnen bevatten, uit te schakelen;
 • Het regelmatig controleren, beoordelen en controleren van oproepen van eindgebruikers en andere Accountactiviteiten in overeenstemming met de toepasselijke telecommunicatie- en privacywetgeving (met inbegrip van de Privacyvoorschriften);
 • TSFY Ltd onverwijld op de hoogte te stellen van Account Beveiligings Incidenten en alle redelijke informatie en medewerking te verlenen die TSFY Ltd vraagt om te reageren op een Account Beveiligings Incident; en alle Eindgebruikers te implementeren en te trainen met betrekking tot algemene beveiligingscontroles en praktijken, zoals nodig is om Uw naleving van de Overeenkomst (en, in het bijzonder, Sectie 7) te verzekeren.

 

 1. DIENSTVEREISTEN EN BEPERKINGEN

8.1 Toereikendheid van het IP-netwerk

U erkent en stemt ermee in dat: (i) de Diensten een goed geconfigureerd, goed presterend breedband IP-netwerk en -verbinding van ondernemingsniveau vereisen; (ii) het gebruik van de Diensten met een minderwaardig netwerk, diensten of verbinding kan leiden tot gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid, onderbreking of ondermaatse prestaties van de Diensten of andere diensten die gebruikmaken van hetzelfde netwerk, dezelfde diensten of dezelfde verbinding; en (iii) 3G-, LTE- of 4G-netwerken niet worden aanbevolen voor gebruik met de Diensten. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord om, op Uw kosten, een IP-netwerk, diensten en verbinding te leveren en te onderhouden dat voldoet aan de voorgaande normen en alle apparatuur die nodig is voor de Diensten om verbinding te maken met en gebruik te maken van het dergelijke netwerk, diensten en verbinding. TSFY Ltd is niet aansprakelijk voor enige onbeschikbaarheid, onderbreking of onderprestatie van de Diensten in verband met uw IP-netwerk of verbinding.

BELANGRIJKE INFORMATIE. Als Uw IP-netwerk of verbinding uitvalt, zal Uw spraakdienst ook uitvallen. Uw service kan uitvallen bij een stroomstoring of -uitval. Deze storingen kunnen worden veroorzaakt door redenen waar TSFY Ltd geen invloed op heeft.

8.2 Beperkingen en naleving van de Caller ID-weergave

U erkent en gaat ermee akkoord dat de openbaarmaking en/of weergave van informatie met betrekking tot de herkomst van gesprekken, berichten en andere communicatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot 'Caller ID'-informatie) onderworpen kan zijn aan wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vereisten met betrekking tot de nauwkeurige weergave van dergelijke informatie of de handhaving van bepaalde privacy-instructies, instellingen, enz. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle dergelijke toepasselijke wetten. TSFY Ltd is niet verplicht dergelijke informatie openbaar te maken, weer te geven of door te geven voor of in verband met Gebruikerscommunicatie. U gaat ermee akkoord TSFY Ltd te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims van derden, verliezen, schade, boetes of straffen die voortvloeien uit Uw schending van deze sectie.

8.3 Voice-to-Text en tekst-naar-spraak

U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) alle Stem/Tekst-functies uitsluitend voor uw gemak worden aangeboden en dat het niet mogelijk is steminhoud nauwkeurig te transcriberen, tekstberichten te articuleren of dergelijke functies uit te voeren voor alle steminhoud of tekstberichten of voor het geheel van steminhoud of tekstberichten; (ii) U noch enige Eindgebruiker mag vertrouwen op een Stem/Tekst-functie om een dergelijke nauwkeurige transcriptie of articulatie uit te voeren; (iii) U en alle Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor het bekijken en/of beluisteren van de oorspronkelijke inhoud van Gebruikerscommunicatie of andere media voor zover dit noodzakelijk of passend is om te voorkomen dat U, een Eindgebruiker of een andere partij kosten, uitgaven, aansprakelijkheid, verlies, schade of nadeel ondervindt.

8.4 Gebruik van apparaten van derden

TSFY Ltd garandeert of beweert niet dat IP-telefoons of andere apparaten van derden zullen werken, of compatibel zullen zijn met de Services of de volledige prestaties of kwaliteit van het servicepotentieel of bereik van functies en functionaliteiten van de Services zullen ondersteunen.

8.5 Gebruik van de mobiele toepassing van NUACOM

De NUACOM Mobile Application kan worden geconfigureerd om oproepen te doen of te ontvangen op uw 3G-, LTE-, 4G- of 5G-netwerk met behulp van uw dataservice, en kan resulteren in extra kosten voor datagebruik van uw mobiele serviceprovider. U kunt het bellen via 3G/LTE/4G/5G uitschakelen door de NUACOM Mobile Application te configureren om alleen oproepen te doen/ontvangen via een wi-fi-verbinding.

 

 1. DIENSTNIVEAUS

9.1 IP telefoondiensten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de breedband internetverbinding van de klant, en dus kan de kwaliteit van de spraakdiensten niet worden gegarandeerd in het geval van stroomuitval of andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van TSFY Ltd.

9.2 Wanneer problemen met de kwaliteit van de dienstverlening worden vastgesteld, zal TSFY Ltd samenwerken met klanten en de ISP van de klant om het probleem te lokaliseren en het dienstverleningsprobleem waar mogelijk te verhelpen.

9.2 TSFY Ltd zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de service een hoge mate van betrouwbaarheid heeft, hoewel er geen garantie wordt gegeven dat de service beschikbaar zal zijn in het geval van stroomuitval of andere onvoorziene gebeurtenissen buiten de controle van TSFY Ltd. TSFY Ltd biedt geen compensatie voor enig verlies van service hoe dan ook veroorzaakt. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, contracten, verwachte besparingen of verspilde kosten, of enig financieel verlies of verlies van gegevens of aansprakelijkheid jegens derden voor schade, of enig algemeen verlies als gevolg van het verlies van het gebruik van de Diensten. TSFY Ltd garandeert niet dat de service zal voldoen aan de eisen van de klant of dat de werking van de service ononderbroken of foutloos zal zijn. Om twijfel te voorkomen, biedt TSFY Ltd geen gedefinieerde serviceniveaus voor deze service. U moet ons op de hoogte stellen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice als er een storing optreedt.

9.3 Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn voor TSFY Ltd om de service tijdelijk op te schorten tijdens reparaties, essentieel onderhoud of wijziging of verbetering van het telecommunicatienetwerk van TSFY Ltd of anderszins. Waar mogelijk zal TSFY Ltd de klant voorafgaand aan een dergelijke opschorting van de dienst op de hoogte stellen en TSFY Ltd zal de dienst zo snel mogelijk herstellen.

9.4 Een standaard onderhoudsvenster van 01:00-05:00 GMT per dag is van toepassing op onze dienst. Deze tijd is gereserveerd voor netwerkonderhoud en upgrades. Er is geen service garantie tijdens dit venster, en service onderbreking kan optreden.

9.5 De dienst wordt uitsluitend voor eigen gebruik van de klant geleverd, en de klant zal de dienst of een deel ervan niet aan derden doorverkopen.

9.6 Klantaccounts worden geactiveerd zodra alle relevante klantgegevens zijn verstrekt. Zodra accounts zijn ingesteld, zijn ze klaar voor gebruik door de klant. Klanten die hardware direct bij TSFY Ltd kopen, krijgen deze geleverd volgens de huidige levertijden.

9.7 Indien de aan de Abonnee geleverde Dienst van onaanvaardbare kwaliteit is (de kwaliteit van de Dienst te bepalen door TSFY Ltd), heeft elke Partij het recht haar account te beëindigen en ontvangt de Abonnee een volledige terugbetaling van het Abonnement minus de kosten voor gesprekken op voorwaarde dat de Dienst binnen 30 dagen na aanvang van de Dienst wordt geannuleerd.

 

 1. NOODOPROEPEN

10.1 Door de aard van de VoIP-dienst is het onmogelijk om de exacte locatie van de beller te bepalen. Bellers die de diensten van TSFY Ltd gebruiken voor noodoproepen zullen de operator moeten informeren over hun fysieke locatie.

10.2 Noodoproepen naar 112, 911 en 999 worden doorgestuurd naar de hulpdiensten, maar er kan geen garantie worden gegeven over de betrouwbaarheid van deze oproepen. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat stroomuitval computerapparatuur en internetverbinding waarschijnlijk buiten werking stelt en het gebruik van de dienst voor noodoproepen daarom onmogelijk maakt.

 

 1. VERTROUWELIJKHEID

11.1 VoIP telefoongesprekken vinden plaats in het publieke domein via het internet, en daarom is de veiligheid van deze gesprekken niet gegarandeerd bij afwezigheid van verdere beveiligingsmaatregelen zoals geadviseerd door TSFY Ltd.

11.2 TSFY Ltd zal zich inspannen om passende beveiligingsmaatregelen te gebruiken, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gesprekken.

 

 1. GEGEVENSBESCHERMING

12.1 NUACOM respecteert de privacy van de klant en zal de door de klant aan NUACOM verstrekte of bij de verlening van de diensten verzamelde informatie alleen gebruiken in overeenstemming met: (a) het privacybeleid, beschikbaar op https://nuacom.com/privacy-policy/; en (b) het addendum inzake gegevensbescherming van NUACOM, beschikbaar op https://nuacom.com/dpa/; die hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen. NUACOM kan het privacybeleid en het addendum inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd bijwerken en zal de klant via het e-mailadres in het account op de hoogte brengen van dergelijke updates. Dergelijke updates worden dertig (30) dagen na een dergelijke kennisgeving aan de klant van kracht.

 

 1. KLANTGARANTIE EN GESCHILLENBESLECHTING

13.1 In overeenstemming met ComReg Decision Notice D16/03, heeft TSFY Ltd een Customer Guarantee Scheme opgesteld, waarin de minimale kwaliteitsnormen voor dienstverlening staan die u van TSFY Ltd kunt verwachten. Het is ons doel om alle problemen en klachten zo snel mogelijk en naar uw tevredenheid op te lossen. TSFY Ltd streeft ernaar om binnen tien werkdagen na schriftelijke ontvangst van een klacht te reageren op facturering, technische en diverse klachten.

13.2 Het is niet altijd mogelijk om elk probleem en elke klacht binnen deze termijn op te lossen. Als dit het geval is, zullen wij u regelmatig op de hoogte houden en u informeren over de tijd die wij verwachten dat het zal duren. TSFY Ltd zal u op de hoogte stellen van de oplossing van elke klacht en de gegevens van uw klacht voor een periode van niet minder dan een jaar bewaren. Als TSFY Ltd een probleem niet binnen de hierboven vermelde termijn kan oplossen, heeft u recht op een verlenging van uw belplan. Dit zal worden toegepast op een pro-rata basis en kan worden verkregen door contact op te nemen met de klantenservice over de oplossing van uw klacht.

13.3 Elke klant die een klacht heeft met TSFY Ltd moet deze onder de aandacht brengen van een TSFY Ltd medewerker die zal proberen het probleem in eerste instantie op te lossen. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij TSFY Ltd per e-mail naar "support@nuacom.com" of per post naar:
"Customer Service Manager, TSFY Ltd., Block B, Maynooth Business Campus, Co. Kildare, Ierland".

13.4 Alle problemen worden behandeld door de TSFY Ltd Customer Service Manager, die alle details zal bekijken om het probleem op te lossen. Kwesties van bijzonder ernstige aard die de Customer Service Manager niet kan oplossen kunnen worden doorverwezen naar het TSFY Ltd Management team voor verdere beoordeling.

13.5 Met betrekking tot een klacht heeft u ook het recht advies in te winnen bij andere instanties, waaronder:

 • Commission for Communications Regulation (ComReg), Irish Life Centre, Lwr Abbey Street, Dublin 1.
 • Rechtbank voor geringe vorderingen: raadpleeg uw plaatselijke telefoongids onder gerechtelijke diensten.
 • Office of the Director of Consumer Affairs: 4 Harcourt Road, Dublin 2.
 • Advertising Standards Authority for Ireland (ASAI): IPC House, Shelbourne Road Dublin 4.
 • Regulator of Premium Rate Telecommunication Services (RegTel), Crescent Hall, Upper Mount Street, Dublin 2.

 

 1. DISCLAIMER

14.1 Wij hebben de inhoud van deze website en het systeem voorbereid om de uitvoering van uw aanvaarde bestelling te verzekeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of claims die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website of de aankoop door u via deze website van enige Diensten.

14.2 Alle links op deze website naar andere websites worden uitsluitend voor uw interesse aangeboden en wij hebben geen controle over deze sites en zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud ervan of de diensten die via deze sites worden geleverd. Elke link naar dergelijke sites impliceert geen goedkeuring van de inhoud of dienst.

14.3 Wij hebben het recht om met derden samen te werken en uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van uw kant die de link van de derde op de Website heeft gebruikt/geklikt.

14.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van het werk van de Website en Diensten aan uw kant en de Bestanden op de Website na gebruik van onze Diensten.

14.5 Wij hebben het recht om de Diensten en de Website op elk moment te wijzigen/upgraden of stop te zetten (inclusief, zonder beperking, door het beperken of stopzetten van bepaalde functies van de Diensten) zonder kennisgeving aan jou.

 

 1. INDEMNITEIT

De Klant gaat ermee akkoord dat hij TSFY Ltd zal verdedigen, schadeloosstellen, redden en vrijwaren van enige en alle eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en claims, inclusief eventuele juridische kosten beweerd tegen TSFY Ltd, haar agenten, haar contractpartners, haar klanten, functionarissen en werknemers, die kunnen ontstaan of voortvloeien uit enige dienst geleverd of uitgevoerd of overeengekomen te worden uitgevoerd of enige Diensten verkocht door de Klant, haar agenten, werknemers of rechtverkrijgenden.

U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van de Website en de Diensten, en u gaat ermee akkoord ons en onze functionarissen (werknemer, contractanten en andere gerelateerde partijen) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met

 • uw toegang tot, gebruik van, of vermeend gebruik van de Diensten;
 • uw schending van deze Voorwaarden of enige vertegenwoordiging, garantie of overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen of enige toepasselijke wet- of regelgeving;
 • uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op intellectuele eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy; of
 • geschillen of problemen tussen u en een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u (en zonder uw schadeloosstellingsverplichtingen met betrekking tot een dergelijke zaak te beperken), en in een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan onze verdediging van de dergelijke vordering.

 

 1. AUTEURSRECHT EN GEBRUIK VAN MATERIAAL

16.1 Alle informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, grafieken, artwork, en de selectie en ordening ervan, evenals links, software en broncode op de website, zijn onderworpen aan het auteursrecht van TSFY Ltd.. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van de website mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve voor het plaatsen van een bestelling of om met ons te corresponderen. Onze naam, logo, en alle gerelateerde diensten namen en logo's zijn onze handelsnamen/handelsmerken en mogen niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

16.2 Indien de Website of ander materiaal interfaces, logo's, ontwerpen, producten of iets anders bevat dat niet onze intellectuele eigendom is en wij geen licenties hebben voor het gebruik ervan, heeft de licentiegever het recht om te verzoeken zijn intellectuele eigendom van de Website of ander materiaal te verwijderen volgens de procedures die zijn vastgelegd in Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijn 96/9/EG (hierna - "EUCD").

 

 1. VOORWAARDEN

Uw gebruik van de dienst wordt beschouwd als een aanvaarding door u van deze Voorwaarden.

 

 1. CONTRACTGEGEVENS

TSFY Ltd's primaire contactmethode is per e-mail. Alle klanten moeten TSFY Ltd voorzien van hun meest up-to-date contact e-mailadres als onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

U garandeert dat alle informatie die u verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling up-to-date en in alle wezenlijke opzichten nauwkeurig is en voor ons voldoende is om uw bestelling uit te voeren; en dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een contract aan te gaan. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden en onmiddellijk bijwerken van uw accountgegevens als dat nodig is om de nauwkeurigheid en volledigheid te garanderen. De persoonlijke gegevens die u verstrekt bij inschrijving op de dienst (Registratiegegevens) moeten waarheidsgetrouw, accuraat en volledig zijn. U gaat ermee akkoord TSFY Ltd onmiddellijk te informeren over wijzigingen in uw registratiegegevens per e-mail naar "acccounts@nuacom.com".

 

 1. ALGEMEEN

Alle mededelingen en kennisgevingen worden gedaan aan de respectieve adressen zoals vermeld op de keerzijde, tenzij schriftelijk het tegendeel wordt meegedeeld.

 

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

20.1. Alle voorwaarden, bepalingen, verklaringen en garanties met betrekking tot de onder deze Voorwaarden geleverde Diensten, ongeacht of deze bij wet, van rechtswege of anderszins zijn opgelegd, die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn vermeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, worden hierbij uitgesloten, onverminderd sub-clausule 7.2.

20.2. Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

20.3. Onze totale totale aansprakelijkheid jegens u voor enige vordering uit overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins voortvloeiend uit of in verband met de levering van de Diensten is beperkt tot de door u betaalde kosten met betrekking tot de Diensten die het onderwerp zijn van een dergelijke vordering.

20.4. In ieder geval kan geen vordering worden ingesteld tenzij u ons binnen een jaar na het ontstaan ervan in kennis hebt gesteld van de vordering.

20.5. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, zaken, contracten, winsten, verwachte besparingen, of enig ander indirect, gevolg- of economisch verlies. TSFY Ltd en, als zodanig, handelend onder een van haar handelsnamen is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, hoe dan ook ontstaan. U bent verantwoordelijk voor een regelmatige back-up van uw gegevens.

20.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging van de Website of de Diensten of enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Diensten.

20.7 De Website en de Diensten worden aan u verstrekt op een "as is" en "as available" basis, met dien verstande dat wij niet verplicht zijn de inhoud of gegevens die op de Website verschijnen te bewaken, te controleren of door te lichten.

20.8 Wij doen geen beweringen of beloftes over de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Diensten en wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

 

 

 1. OPMERKINGEN

21.1. Elke kennisgeving door een partij aan de andere partij kan worden verzonden per e-mail of per aangetekende post naar het adres van de andere partij zoals vermeld in deze Voorwaarden of aanvullende aanvraagformulieren of een ander adres dat deze partij van tijd tot tijd schriftelijk aan de andere partij heeft meegedeeld, en indien verzonden per e-mail wordt deze kennisgeving, tenzij het tegendeel wordt bewezen, geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending of indien verzonden per aangetekende post wordt deze geacht te zijn betekend twee dagen na de datum van verzending.

 

 1. RUBRIEKEN

22.1. Kopjes zijn in deze Voorwaarden alleen voor het gemak opgenomen en zijn niet van invloed op de constructie of interpretatie van deze Voorwaarden.

 

 1. VOLLEDIG DOCUMENT

23.1. Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, bevatten de volledige Algemene Voorwaarden tussen TSFY Ltd. met betrekking tot het behandelde onderwerp en vervangen alle eerdere voorwaarden, regelingen, toezeggingen of voorstellen, schriftelijk of mondeling, tussen ons met betrekking tot dergelijke zaken. Geen enkele mondelinge uitleg of mondelinge informatie gegeven door een partij zal de interpretatie van deze voorwaarden veranderen. Door in te stemmen met deze voorwaarden hebt u niet vertrouwd op enige andere vertegenwoordiging dan die welke uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vermeld, en u stemt ermee in dat u geen rechtsmiddel hebt ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vermeld.

23.2 U bent niet gerechtigd deze Voorwaarden of uw rechten uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

23.3 Wij hebben het recht deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen.

23.4 Het niet eisen van uitvoering van een bepaling heeft geen invloed op ons recht om uitvoering op enig moment daarna te eisen, noch zal een verklaring van afstand van een inbreuk of verzuim van deze Voorwaarden of een bepaling van deze Voorwaarden een verklaring van afstand van een latere inbreuk of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf vormen.

23.5 Indien enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal het onuitvoerbare deel voor zover mogelijk van kracht worden en zullen de overige delen volledig van kracht blijven.

23.6 U erkent dat de Diensten niet bedoeld zijn als technologische beschermingsmaatregelen die u helpen te voldoen aan de GDPR.

 

 1. LAW

24.1. Indien een deel van deze voorwaarden onwettig wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden.

24.2. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Republiek Ierland, en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken om eventuele geschillen in verband met deze Voorwaarden te beslechten.

24.3. Uitsluitend met betrekking tot de verkoop aan consumenten worden de wettelijke rechten door deze Voorwaarden onverlet gelaten.

 

TSFY Ltd Reg. 471291
Geregistreerd bedrijfsadres: Block B, Maynooth Business Campus, Co. Kildare, Ierland
Bestuurders: I. Toma, I. Toma